1033, Bp. Huszti út 34

Ha felkeresnél minket

+36 1 452 4645

Ha információra lenne szükséged

solar@hrp.hu

Ha inkább irnál nekünk

Kerülj a kivitelezők közé! – Lakossági napelem telepítési pályázat 100% támogatással

- Kivitelezői regisztráció: Nincs időkorlát -

A kormány új megújuló energiával való korszerűsítésre hívta fel a lakosság figyelmét, azonban nemcsak a lakosságnak van feladata. A pályázat keretein belül felkérhető kivitelezőknek is regisztrálniuk kell. Az alábbiakban összefoglaltuk, hogy milyen feltételeknek, követelményeknek kell megfelelniük a leendő kivitelezőknek.

Mi a lakossági pályázat háttere?

A kormány közel 35.000 család számára biztosít 100%-os vissza nem térítendő napelem támogatást azon lakossági pályázók számára, akik megfelelnek az RRF-6.2.2 „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” című pályázat feltételeinek. A pályázók az elnyerhető támogatás a napelem tetőre szerelésekor legfeljebb bruttó 2 900 000 forint lehet, a korszerűsítés esetében pedig legfeljebb bruttó 11 300 000 Ft. Az igényelhető 100%-ban vissza nem térítendő támogatás mértéke a pályázat által érintett ingatlan műszaki állapota és a megvalósításra kerülő műszaki kombináció mentén változik. Bővebb információt korábbi cikkünkben olvashatsz.

Hogyan érinti ez a kivitelezőket?

Ha belegondolunk, ez kivitelezői oldalról is kiemelkedő munkateremtő lehetőség, hiszen országszerte többezer szabályozott rendszerben végbemenő telepítési- és korszerűsítési megrendelésre lehet számítani. A lakossági pályázaton támogatást elnyert személyek kizárólag egy kivitelezői listán szereplő vállalkozásokkal köthetnek szerződést a beruházás megvalósítására. A regisztráció elengedhetetlenül fontos lépés mindazon kivitelezők számára, akik fel kívánnak kerülni a felkérhető kivitelezői listára, hiszen ezáltal a lakossági pályázó ellenőrzött kivitelezői listából választhat.

Milyen napelem rendszerekre vonatkozhat a telepítés?

A lakosság részéről a támogatás a fent említett két fő célra igényelhető, ezek egyike pályázható. Ez magával vonja azt a kritériumot, hogy a kivitelező cégnek milyen fajta korszerűsítésre, telepítésére kell, hogy alkalmas legyen:

1 kWp napelem rendszer kiépítésének maximálisan engedélyezett elszámolható költsége 485 645 Ft, ezen felül az 1-ről 3 fázisra bővítés, amper növelése és villanyszerelés engedélyezett maximális elszámolható összege 96 400 Ft.

Sikeres regisztráció feltételei

 • Meg kell felelni az engedélyezett jogviszonyi formáknak:
  • jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli vállalkozás,
  • nonprofit gazdasági társaság,
  • egyéb gazdasági szervezet.
 • Be kell nyújtani a regisztrációhoz kapcsolódó nyilatkozatot hiánytalanul és hibátlanul,
 • Rendelkezni kell legalább 1 lezárt teljes (12 hónapos) üzleti évvel,
 • A vállalkozásnak (bármilyen jogviszonyi formában) rendelkeznie kell a megfelelő szakképesítéssel és/vagy jogosultsággal rendelkező szakemberrel (MV-ÉV vagy MV-ÉV-R vagy ME-V vagy munkaviszonyban foglalkoztatott legalább 1 fő megfelelő OKJ végzettséggel rendelkező villanyszerelő),
 • Nem lehet folyamatban felszámolási- vagy csődeljárás a vállalkozással szemben,
 • Átlátható szervezetnek kell, hogy minősüljön az államháztartásról szóló törvény alapján (2011. évi CXCV.),
 • A képviseletre jogosult személy eredeti, vagy ügyvéd által ellenjegyzett, megfelelő tartalmú aláírási címpéldányának benyújtása.

Hogyan regisztrálhatok, mint kivitelező?

Hogyan tovább? Miként történnek a kifizetések?

A pályázat részletes kiírásában továbbá szabályozva van a magánszemély és a választott kivitelező között létesítendő főbb szerződési és pénzügyi elszámolási feltételek, amely mind a pályázó magánszemély és mind a kivitelező érdekeit is védik. Így például a kivitelezők tarthatnak igényt előleg kifizetésre is, amelyet közvetlen a támogató fizet ki számukra. Külön kiemelendő, hogy a kivitelező szerződés csak azután lép hatályba, ha a magánszemély pályázó valóban részesül a támogatásból, tehát jó pont, hogy ilyen szempontból is körül vannak határolva a kiírás részletei, megelőzve az esetleges félreértéseket.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy a kivitelezőnek a pályázatot nyert magánszeméllyel létrejövő Vállalkozási szerződésben a beépített rendszer egészére 10 éves, egyéb beépített rendszer esetén pedig legalább 2 éves szavatosságot és jótállást szükséges vállalni, illetve a kivitelezői a kivitelezés záró dokumentumai között többek között a teljes műszaki dokumentációt át kell adni.

A magánszemélyek pályázatra való jelentkezése 2021. december 6-án veszi kezdetét, a kivitelezői regisztrációt érdemes már addig megtenni, de utána is lehetséges.

Összegzés

Összességében elmondható, hogy ez a pályázat nemcsak a pályázó családok helyzetét javítja, hanem a kivitelező vállalkozások számára is jövedelmező. A kezdeményezés rengeteg munkafolyamatot magába foglal, kisebb- és nagyobb vállalkozások is egyaránt érvényesülhetnek a pályázat nyújtotta munkák elvégzését tekintve, ha regisztráltatják magukat.

Cikkünkben igyekeztünk kigyűjteni a legsarkalatosabb regisztrációs feltételeket és követelményeket, de a pályázat hivatalos, részletes kiírását mindenképp érdemes elolvasni, amely akár az egyedi esetekre is kellő információval szolgál. Bővebb információ a pályázat részletes kiírásával kapcsolatban a pályázati felhívás oldalán megtekinthető, illetve innen is letölthető.

A HRP Solar üzletága készséggel áll a leendő regisztrált kivitelezők részére is, legyen szó minőségi termékek gördülékeny beszerzéséről, villámgyors kiszolgálásáról. Szakértői csapatunk minden nap azon dolgozik, hogy komplett megoldásokkal, további egyedi finanszírozási formákkal és lehetőségekkel hozzájáruljon a napelemek és megújuló energián alapuló rendszerek egyre szélesebb körű alkalmazásához, minden felmerülő igényt minőségi színvonalon kiszolgálva.

GY.I.K. - Gyakran Ismételt Kérdések

Nem. A technológia magyarországi alacsony elterjedtsége miatt, akik kizárólag ezzel foglalkoznak, arra nem vonatkozik a teljes üzleti év kritérium. Ugyanúgy azokra a szervezetekre sem, akik jogszabály miatt lettel energiahatékonysági kötelezettek.

Nem szükséges külön. Csak a regisztrációs lapon kell „Igen” válasz megjelölésével jelölni azt.

Igen, lehet. Ugyanakkor az energetikai tanúsítvány készítése tevékenységet önálló tevékenységként nem lehet választani, kizárólag egyéb más kivitelezési tevékenység mellett jelölhető meg.

Igen. Ráadásul ez ellenőrzésre is kerül az értékelés során, így kiemelten fontos annak pontos rögzítése.

Igen, lehetséges. Ez esetben nem hiánypótolható dokumentumként a meghatalmazást is be kell nyújtani a regisztrációkor.

Amennyiben a magánszemély által benyújtott támogatási kérelemről pozitív támogatói döntés születik és kiállításra kerül a Támogatói Okirat. Erről a pályázó magánszemély értesíteni köteles a vállalkozót.

Kaphat, amelyet a pályázó magánszemély kezdeményezheti a pályázati rendszerben. A szállítói előleg mértéke nem haladhatja meg a kivitelező (szállító) és a Kedvezményezett között megkötött szerződésben foglalt, tartalékkeret és opció nélküli összeg 40%-át. A szükséges dokumentumokat számára kell átadni. Ennek részleteit a lakossági pályázat tartalmazza.

Igen. A regisztrációs listán szereplő bármilyen adat változásáról 5 munkanapon belül köteles tájékoztatni kell a Lebonyolító Szervezetet, aki átvezeti azokat a listán.

Igen, a regisztrált vállalkozás bármikor kérheti a listáról való törlését. A törlési kérelem akkor fogadható el, ha a kivitelezőnek nincs folyamatban levő (nem lezárt) pályázati projektje.